Onze Projecten

Kortfilm ‘Onder de Kerktoren’

In de kortfilm van Stijn Vandamme ontdek je meer over het heden en het verleden van de 5 parochiekerken in Groot-Jabbeke.  De stem van Roos Daenens, parochieassistent van de federatie Jabbeke, gidst je doorheen de geschiedenis en het erfgoed van de kerken in Snellegem, Jabbeke, Varsenare, Stalhille en Zerkegem.  De film is gemaakt met het archiefmateriaal en reconstructies van heemkundige Johan Ryheul in het kader van Café Cultuur Jabbeke.  De bedoeling is om aan de hand van video’s erfgoed dichter bij de Jabbekenaar te brengen.
De kortfilm werd vertoond op Jabart in het koetshuis van het kasteel van Snellegem in september 2020

Stijn Vandamme op de presentatie van zijn kortfilm tijdens Jabart 2020, corona proof

Research en behoud

Wij doen ook research naar de geschiedenis van onze gemeente met de nadruk op de geschiedenis tot rond 1700 en de adellijke geslachten die hier woonden. Heel veel nieuw materiaal is hierdoor boven gekomen die we ook gaan tonen op de Archeologiedagen 2021 in oktober.
Er werd ook bijzondere aandacht geschonken aan de figuur van Jacob van Maerlant. Nadat EH Jozef Noterdaeme stierf was er geen enkel verzet meer tegen de vooral Nederlandse theorieën over onze dichter en het zgn. Maerlant op Oostvoorne. Nieuw bewijsmateriaal heeft aangetoond dat onze dichter daar nooit verbleven heeft en er heel veel verhalen verzonnen werden om toch maar gelijk te halen. Wij werken op basis van feiten en niet van wishfull thinking en kunnen nu een gans ander verhaal brengen die onze grote schrijver-dichter weer aan Snellegem linkt.
Verder vechten wij ook voor het behoud en de conservatie van ons erfgoed in de breedste zin van het woord. Heel wat unieke stukken zijn reeds verdwenen op onze gemeente en nog meer dreigen definitief verloren te gaan wegens diverse redenen.
Wij proberen hier dan ook een halt aan te roepen en onze inwoners, maar vooral ons gemeentebestuur bewust te maken van de waarde van deze stukken, ook op toeristisch vlak trouwens, en te bewaren voor de komende generaties.

Balksleutel in het stadhuis van Damme met de afbeelding van Jacob van Maerlant

Vragen/advies naar gemeentebestuur en cultuurraad toe

Vanuit onze vereniging toe werden ook een aantal stappen gezet naar het gemeentebestuur van Jabbeke toe.
In korte tijd zijn we een volwaardig gesprekspartner geworden met het gemeentebestuur die op diverse van onze vragen in gegaan is en regelmatig hun medewerking en/of steun verlenen. Er moet nog heel wat gebeuren, maar we zijn blij dat we de hefboom kunnen zijn om heel wat zaken in gang te steken.
Zo vermelden we o.a. :


– Update van het Jacob van Maerlant monument te Snellegem (er komt een nieuw monument op het dorpsplein)
– Aandacht voor het erfgoed van de gemeente en specifiek voor de zware aftakeling van het uniek middeleeuws funerair erfgoed die bijna volledig verdwenen is (nog lopend)
– Aandacht voor de restauratie van de allerlaatste Duitse WO I barak uit steen en hout van het ganse voormalige Westelijk Front en hinterland in de Stationsstraat te Jabbeke. Er werd o.a. een petitie ingediend met meer dan 500 handtekeningen. (nog lopend)
– Houden van een nieuwe versie van de archeologiedagen
(gepland in oktober 2021)
– Deelname aan de Open Monumenten Dag en samenwerking met Herita (gepland in september 2021)
– We zijn ook bezig met een zoektocht naar recenter verloren erfgoed, denken we bvb aan de romaanse voet van de doopvont en van een wijwatervat in Stalhille of de drie vijfbladen in steen gebeiteld van de familie van Varsenare (nog lopend)
– We mochten ook op de steun van college van Burgemeester en Schepenen rekenen voor de Fotowedstrijd Carte Blanche in natura en waardebonnen
– In samenspraak met de schepen van Erfgoed zal ook gekeken worden om een replica van de unieke 18e eeuwse zonnewijzer die in het gemeentehuis staat te maken en te plaatsen op het dorpsplein in Snellegem

Af en toe geven we ook adviezen aan de gemeente en diensten, zoals de benaming woonerf van Maerlant voor de geplande woningblok op het dorpsplein van Snellegem, of het huldigen van een bepaalde persoon en wat kan, het bewaren van erfgoed, enz

Naar de cultuurraad toe hebben we stappen gezet voor o.a. :

– een subsidiëringsformulier die mee is met zijn tijd, met aandacht voor digitale activiteiten, vergaderingen, gebruik sociale media en moderne media (zeker nu in tijden van covid-19)
– Behoud en/of update van het Jacob van Maerlant monument
– Het aanleggen van een centrale databank over de geschiedenis van de gemeente, digitalisering van boeken hierover, artikelen, foto’s, kaarten, enz.

– Behoud en conservatie van middeleeuws funerair erfgoed
– We pleiten ook voor de herinvoering van een vorm van een cultuurprijs of cultuurlaureaten op de gemeente. De eerste cultuurraad voerde ooit de Constant Permekeprijs in en zou daar graag opnieuw een vervolg aan zien, gelet op het feit dat er ook ieder jaar sportlaureaten zijn die gevierd worden, maar niets meer is voor de cultuursector. Spijtig genoeg blijft dit voorstel zeer lang aanslepen in de cultuurraad. We hopen op verbetering !
– In het kader van transparantie van bestuur en de richtlijnen van de cultuurcommissie, hebben we ook gevraagd dat de verslagen van de cultuurraad opnieuw zouden gepubliceerd worden op de gemeentelijke website, wat sinds eind 2019 nu weer het geval is
– Daarnaast hebben wij ook gevraagd om de gemeentelijke bibliotheken op de deelgemeenten opnieuw een naam toe te kennen zoals dit vroeger was voor de verbetering van de culturele uitstraling hiervan. Denken we aan Permeke (Jabbeke), van Maerlant (Snellegem), enz

Daarnaast hebben we vijf nieuwe erfgoedroutes ontworpen voor de Dienst toerisme van de gemeente Jabbeke en zetelen we in de werkgroep toerisme. Er is ook een ontwerp klaar voor een aangepaste versie van de erfgoedfietsroute door onze gemeente. Voor al deze routes zal gebruik worden gemaakt van de door ons ontwikkelde erfgoed clips met QR codes. Over deze clips kan u hieronder meer uitleg vinden.

Middeleeuwse watermolen te Jabbeke

Onze Erfgoed clips

Met onze erfgoed clips brengen we op een originele manier de geschiedenis van plaatsen, gebouwen, (immaterieel) erfgoed en gebeurtenissen opnieuw tot leven aan de hand van filmbeelden, oude foto’s, gravures, kaarten, enz.
Ze duren gemiddeld tussen de 1 en 3 minuten en zijn aangeduid op de plaatsen waar men ze kan zien via een ruitvormig symbool met naam en QR code op diverse plaatsen op de gemeente via erfgoedwandelingen en erfgoed fietsroutes.
In de zomer 2021 zullen wij u ook hiervoor een link kunnen geven op deze pagina.

U kan alvast de erfgoedclips hier allemaal terug vinden op onze You Tube pagina in de link hieronder.

https://www.youtube.com/channel/UChMmDyMulu3azqstOj893CA

Hieronder kan je ook een voorbeeld zien van één van deze clips

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: